2010-11-22

Motokoty 3 / Motorcats 3Robi się coraz groźniej, koty przybywają coraz tłumniej w koszach. Na górze stare BMW, na dole równie stary Harley (żeby nie było, że motory są wymyślone, o nie).

Akryl i olej na płycie, 24x30 cm i 21x30 cm/ Oil & acrylic on board, 24x30 cm & 21x30 cm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz